Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Tính đến hết tháng 7/2023, Việt Nam xuất khẩu được 7.751 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 107,1%. Các doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu bao gồm: NS Thái Bình: 5.123 tấn, chiếm 66,1%; Khánh Hưng HG: 372 tấn chiếm 4,%; Phúc Thịnh Hà Giang: 300 tấn chiếm 3,9%… Các thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam bao gồm: Trung Quốc chiếm 89,6% đạt 6.945 tấn, so cùng kỳ tăng 140,9%; Lào chiếm 7,2% đạt 560 tấn, tăng 151,1%…

VPA