Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023

Hoi 3 1

Tính đến hết tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 9.996 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 57,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 24,0%. Ấn Độ, Trung Quốc và Hoa Kỳ là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hoa Hồi Việt Nam lần lượt chiếm tỷ lệ 57,2%; 14,5% và 6,4%; trong đó xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 45,8% và Hoa Kỳ tăng 13,5% trong khi đó xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 13,0%. Prosi Thăng Long, Rừng Xanhh T & K và Hương Thu là 3 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất đạt 1.610 tấn, 1.372 tấn và 1.192 tấn.

VPA