Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023

Hoi 3 1

Lũy tiến từ 1/1 đến hết 31/7/2023, Việt Nam xuất khẩu được 8.265 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 50,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 49,7% và kim ngạch tăng 41,4%. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu bao gồm: Prosi Thăng Long: 1.372 tấn, chiếm 16,6% và tăng 164,9% so cùng kỳ. Tiếp theo là Rừng Xanh T & K đạt 1.229 tấn, chiếm 14,9% tăng 77,3%; Nedspice Việt Nam đạt 844 tấn, chiếm 10,2% và giảm 15,8%. Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Anh là các thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam chiếm tỷ trọng lần lượt là 61,9%; 8,6%; 6,7% và 3,9%.

VPA