Việt Thái Group

Công ty Cổ phần Việt Thái Group
Viet Thai Group Joint Stock Company
  • Add: 6/1 No. 3 St., Truong Tho Ward, Thu Duc City, HCM City, Viet Nam
  • Tel: +84 869311136
  • Email: info@vtgroup.com.vn – hung.tran@vtgroup.com.vn – hiep.vo@vtgroup.com.vn | Website: www.vtgroup.com.vn
  • Contact: +84-906385251 (Ms. Hiep); +84-906 988 999 (Mr. Hung)