Thông tin lan truyền về “Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc – Certificate of GACC Registration”

Thời gian gần đây, có ý kiến của doanh nghiệp Việt Nam đề nghị làm rõ thông tin của khách hàng phía Trung Quốc yêu cầu hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam khi nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc phải kèm theo “Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc – Certificate of GACC Registration”; doanh nghiệp Việt Nam phải đăng ký và nộp phí trực tuyến tại website: https://www.gacc.app/application-exporter-registration-submit

Về việc này, căn cứ Quy định 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (Quy định 248), Công hàm số 353 ngày 27/9/2021 của GACC, các nghị định thư về kiểm dịch động thực vật đã ký giữa GACC và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để kịp thời minh bạch thông tin quy định Thành viên WTO, Văn phòng SPS Việt Nam thông tin như sau:

1. Đến nay, GACC không có yêu cầu về biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký của GACC và quy định thu phí trực tuyến thông qua các website: https://www.gacc.app, https://www.aqsiq.net

2. Về kết quả đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc thực hiện theo Quy định 248, sau khi được GACC phê duyệt sẽ công bố chính thức như sau:

  • Đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc đăng ký trên hệ thống https://app.singlewindow.cn (bao gồm đăng ký trực tiếp hoặc thông qua giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền), kết quả đăng ký được công bố tại website: https://ciferquery.singlewindow.cn và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với mã số được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu;
  • Đối với doanh nghiệp đăng ký các sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Vụ kiểm dịch động thực vật, GACC, kết quả đăng ký được công bố tại website: http://dzs.customs.gov.cn và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
  • Đối với doanh nghiệp thương mại, kết quả đăng ký được công bố tại website: http://ire.customs.gov.cn

Thông tin chi tiết về chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc xin liên hệ: Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 10 Nguyễn.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam