Thời gian bao lâu thì cây tiêu kết hạt sau khi ra hoa

Câu hỏi: Thời gian bao lâu thì cây tiêu kết hạt sau khi ra hoa.cảm ơn nhiều

Câu hỏi:

Trả lời: Có lẽ bạn là nhà thu gom hồ tiêu sô. Theo các nhà mua tiêu “kê đơn đặt hàng” yêu câu bạn phân loại bán tiêu cho họ : Tiêu đen loại 500 g/l,550 g/l hay 570g/l. Qua máy sàng, quạt , cân đong đo đếm, phối trộn…. bạn có thể phân loại dễ đàng. Chúc bạn thành công.

Trả lời
anchor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *