Sẵn sàng Xuất khẩu R2E – R2E registration 2024

Thúc đẩy giao thương giữa Hà Lan, Châu Âu và Việt Nam.

Để thúc đẩy sự thành công trên trường quốc tế của các công ty Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) đã triển khai một chương trình mang tên Sẵn sàng Xuất khẩu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong quá trình phát triển toàn cầu của họ.

Chỉ những doanh nghiệp vừa và nhỏ được chọn mới có thể tham gia miễn phí chương trình đào tạo chuyên sâu này và mất 6-8 tháng để hoàn thành.

Xin lưu ý: Đăng kí tham gia dự án bắt đầu từ tháng 7 năm 2024

Bản đăng kí này sẽ bao gồm 2 phần, phần 1 sẽ có 10 câu hỏi và phần 2 sẽ có 6 câu hỏi.

Một buổi giới thiệu dự án trực tuyến sẽ được tổ chức vào Tháng 7, 2024 (Ngày và giờ chính xác sẽ được thông báo sau)

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9p_xzGxDNSmK5iWcD99snj__2PwGSH6t3OP8_J4GZTJB4rg/viewform?fbzx=1808989125162216625

VPSA