Hội thảo: “Phát triển bền vững ngành Quế năm 2023”

Thực hiện nhiệm vụ của Nhóm đối tác công-tư theo Quyết định số 3970/QĐ-BNN-HTQT ngày 27/09/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm thúc đẩy các giải pháp đổi mới trong sản xuất ngành Quế đảm bảo phát triển bền vững; Cục Lâm nghiệp phối hợp với Tổ chức IDH tổ chức Hội thảo về “Phát triển bền vững ngành quế năm 2023”, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

– Công bố quyết định và ra mắt Nhóm đối tác công tư ngành hàng Quế;

– Hiện trạng phát triển ngành hàng quế Việt Nam hiện nay, khó khăn, thách thức, định hướng và giải pháp phát triển bền vững.

– Xu thế mới của thị trường liên quan đến quy định mới về “Thẩm định doanh nghiệp” (Due diligence) khi xuất khẩu vào thị trường EU;

– Quy định mới liên quan đến xuất khẩu vào thị trường Mỹ;

– Kết quả các dự án, chương trình ngành hàng quế và thách thức của doanh nghiệp trong nước.

2. Chủ trì: Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp, Tổ chức IDH và Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức: từ 8h:30- 12h00; thứ 4, ngày 15/11/2023 tại Hội trường E3 Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

4. Thành phần:

– Đại diện một số cơ quan có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

– Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện quế trọng điểm về phát triển ngành Quế thuộc các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Quảng Nam.

– Tổ chức IDH; một số tổ chức Quốc tế, các dự án hỗ trợ phát triển ngành Quế của GREAT DFAT, VFBC USAID/DAI, SNRM2 JICA… và một số chuyên gia trong nước.

– Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam và một số doanh nghiệp về gây trồng, chế biến, xuất khẩu Quế.

(Chương trình Hội thảo đính kèm).

Đề nghị cơ quan, đơn vị đăng ký đại biểu tham dự liên hệ ông Đoàn Anh Khôi – Tổ chức IDH, email: khoidoan@idhtrade.org; ĐT: 0967118295 trước ngày 14/11/2023.

Cục Lâm nghiệp trân trọng kính mời đại biểu tham dự./.

VPA