Khóa tập huấn: “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế (NOP, EU, JAS)”

Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) đang triển khai dự án Thương mại sinh học vùng – Giai đoạn II (BioTrade SECO) tại Việt Nam được tài trợ bởi Tổng Cục Kinh Tế Liên Bang Thụy Sỹ (SECO) với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp ngành nguyên liệu tự nhiên đẩy mạnh xuất khẩu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, cải thiện quy trình kinh doanh xuất khẩu, truyền thông và vận động chính sách.

Trong khuôn khổ dự án này, nhiều doanh nghiệp và ngành hàng đã có cơ hội tham gia vào các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực cạnh tranh, cũng như các hoạt động kết nối thị trường. Ngoài ra, dự án BioTrade đã đóng vai trò cầu nối góp phần đẩy mạnh hợp tác công tư, tạo kênh trao đổi giữa các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về các vấn đề liên quan đến phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Tiếp nối thành công của các khóa tập huấn đã tổ chức trong năm 2023 và đầu năm 2024, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành hàng nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam có cơ hội cùng tìm hiểu, nâng cao và chia sẻ kiến thức về nông nghiệp hữu cơ, tiếp cận các cơ hội quảng bá, nâng cao năng lực xuất khẩu tại các thị trường quốc tế lớn, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn thực hiện tổ chức khóa tập huấn về “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế (NOP, EU, JAS)”. Thông tin tổ chức khóa tập huấn:

– Thời gian tổ chức: 21-22/06/2024 (dự kiến)

– Địa điểm tổ chức: Đà Nẵng (dự kiến)

– Giảng viên: ThS. Bùi Khánh Tùng

– Hình thức tập huấn: Trực tiếp tập trung

– Nội dung tập huấn: chi tiết tại Chương trình tập huấn kèm theo

– Chi phí tham gia: 1.000.000 VNĐ/học viên

Phí này là đóng góp 1 phần chi phí tổ chức khóa tập huấn (gồm: thuê hội trường, teabreak, ăn trưa, thuê phương tiện đi thực địa…).

Học viên tham dự tự túc chi phí ăn (sáng và tối), lưu trú, đi lại cá nhân

Thông tin đăng ký: https://forms.gle/6jDwb9FqJHAiNHWz7

Thời hạn đăng ký: Hết ngày 17/06/2024

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Họ và tên: Bùi Khánh Tùng – Điện thoại: 0904156506 – Email: tung.bui@cred.org.vn

BioTrade/CRED