Hội nghị thường niên Nhóm công tác đối tác công tư (PPP) về Hồ tiêu và Gia vị năm 2023

Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Cục Lâm nghiệp, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững tại Việt Nam (IDH) tổ chức Hội nghị thường niên Nhóm công tác đối tác công tư (PPP) về Hồ tiêu và Gia vị năm 2023.

1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00’ngày 23 tháng 11 năm 2023 (Thứ năm)

2. Địa điểm: KS. Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

– Báo cáo kết quả hoạt động của Nhóm PPP hồ tiêu năm 2023;

– Chia sẻ kết quả cuộc họp tháng 11/2023 của Nhóm PPP ngành quế;

– Báo cáo niên vụ năm 2023 – 2024;

– Báo cáo tiến độ đề án xây dựng mức dư lượng (Import tolerance) của Hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ do IDH, Cục BVTV, VPA, Hiệp hội Gia vị Mỹ (ASTA) đề xuất;

– Thảo luận định hướng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 để hỗ trợ ngành hồ tiêu Việt Nam đáp ứng yêu cầu thị trường.

4. Thành phần:

– Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, Cục Lâm nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế, Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam (PSAV), Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam, Tổ chức IDH, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EU), Diễn đàn Sáng kiến Gia vị bền vững (SSI);

– Thành viên nhóm PPP, các doanh nghiệp ngành tiêu, phòng thử nghiệm, Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CDC), Công ty TMT Consulting, Rainforest Alliance,…

Trân trọng kính mời Quý Cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự đóng góp ý kiến, trao đổi để Hội nghị thành công.

5. Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx1bW3iDC4uco8T3QTVqHp30Bbv83RiBZMP0rGcuq12lWSyQ/viewform

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Việt Anh – 0909929691

VPA