Hội nghị Thường niên Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lần thứ 51 tại Malaysia

Untitled1

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lần thứ 51 sẽ được tổ chức tại Sarawak, Malaysia từ ngày 06-09/11/2023 với hai hợp phần chính gồm hội nghị và triển lãm.

Hội nghị IPC không chỉ là nơi quy tụ đông đảo các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin của các chuyên gia trong ngành Hồ tiêu và gia vị toàn cầu, trong đó, có các đại diện đến từ Hiệp hội Thương mại Gia vị Hoa Kỳ (ASTA), Hiệp hội Gia vị Châu Âu (ESA), Hiệp hội Gia vị Trung Quốc, Ấn Độ, Cambodia v.v… Bên cạnh các chủ đề về kỹ thuật và xu hướng canh tác, các đại biểu sẽ được cập nhật các quy định mới nhất của thị trường nhập khẩu, đặc biệt các số liệu báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu, tiêu thụ, tồn kho, giá cả thị trường Hồ tiêu của các nước sản xuất Hồ tiêu chính trên thế giới được trình bày chi tiết tại Hội nghị.

Chi tiết quý Hội viên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đường link Hội nghị: http://annualsessions.ipcnet.org/

Phí đăng ký tham gia Hội nghị:


Sơ đồ triển lãm tại Hội nghị:

VPA