Hội nghị “Hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật khi xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc”

Triển khai tổ chức Chương trình truyền thông của Văn phòng SPS Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 4363/QĐ-BNN-CCTP ngày 24/10/2023, Văn phòng SPS Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật khi xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc”, cụ thể:

1. Thời gian: thứ Tư, ngày 06/12/2023 (chương trình dự kiến kèm theo)

2. Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng, 52-56 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

3. Đồng chủ trì hội nghị: Lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam, Lãnh đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam, Lãnh đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

4. Thành phần:

– Bộ Nông  nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn gồm  các  Cục: Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Thú y, Bảo vệ thực vật, Văn phòng SPS Việt Nam;

– Bộ Công Thương (Vụ thị trường Châu Á-Châu Phi);

– Tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc;

– Các  Sở: Nông  nghiệp và PTNT và các chi cục trực thuộc;

– Trung tâm khuyến nông;

– Ban Quản lý An toàn thực phẩm;

– Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam;

– Đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam;

– Đài truyền hình Việt Nam;

– Đại diện các Hiệp hội Rau quả; VASEP; Điều, Cà phê – Ca cao; Sắn; Chè; Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam;

– Các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nông sản, thực phẩm, Hợp tác xã, Hội nông dân sản xuất xuất khẩu nông sản, thực phẩm trên toàn quốc.

Văn phòng SPS Việt Nam trân trọng kính mời Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp tham dự Hội nghị.

Để công tác đón tiếp được chu đáo quý đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị qua đường LINK trước ngày 04/12/2023.

Thông tin liên hệ: Văn phòng SPS Việt Nam, Chị Phan Thu Trang/ Anh Nguyễn Hoàng Long, điện thoại: 0845697689/0396855684;;

E-mail: spsvietnam@mard.gov.vn

Chương trình Hội nghị

VPSA