Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên Hiệp hội Gia vị Trung Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Hiệp hội Gia vị Trung Quốc – Ông Mike Liu, Bà Hoàng Thị Liên – Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 8 của Hiệp hội Gia vị Trung Quốc từ ngày 05-08/9/2023 tại thành phố Laoling, tỉnh Sơn Đông, Trung quốc. Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp và đồng chủ trì của chính quyền thành phố Laoling nhằm kết nối ngành công nghiệp chế biến gia vị Laoling với thị trường thế giới.

Hội nghị đã thu hút hơn 350 đại biểu trong đó đông đảo là doanh nghiệp Trung quốc và đại biểu khác từ nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới như Hiệp hội Thương mại Gia vị Hoa Kỳ, Hiệp hội Gia vị châu Âu, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Cambodia, Hiệp hội Gia vị Nhật bản, Hiệp hội Gia vị Ấn Độ… cùng một số doanh nghiệp Việt Nam như Trân Châu, Nedspice, Harris Freeman, Olam. Hội nghị đánh giá cao bài trình bày của Bà Liên giới thiệu về tiềm năng của ngành Hồ tiêu và gia vị Việt Nam trong đó có vai trò của đối tác bạn hàng tại thị trường Trung Quốc.

Bà Hoàng Thị Liên – Chủ tịch Hiệp hội, Ông Nguyễn Tấn Hiên – Phó Chủ tịch Hiệp hội cùng ông Mike Liu – Chủ tịch Hiệp hội Gia vị Trung Quốc

Theo đó, Bà Liên cũng đã chia sẻ thông tin và gợi mở tiềm năng hợp tác, khuyến khích tăng cường khai thác trao đổi thương mại đối với các sản phẩm gia vị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông, là tỉnh đóng vai trò trung tâm và là thủ phủ của ngành nông nghiệp của Trung Quốc với hơn 267 công ty thực phẩm và chế biến gia vị quy mô lớn, trình độ chế biến cao. Bên lề Hội nghị Bà Liên cũng đã có buổi làm việc với Hiệp hội Gia vị tỉnh Sơn Đông để đề xuất tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Có thể nói rằng đây là hội nghị quy tụ được rất nhiều khách hàng và người mua tiềm năng cho sản phẩm gia vị từ thị trường Trung quốc, doanh nghiệp Việt Nam nên xem xét cân nhắc tham gia trong thời gian tới trong đó yêu cầu ngoại ngữ cần được lưu ý.

Bên cạnh các chủ đề thúc đẩy hội nhập cung cầu trong chuỗi cung ứng, tăng cường trao đổi thông tin thị trường, gắn kết ngành, hợp tác quốc tế, Hội nghị cũng đã thảo luận và cập nhật các báo cáo ngành hàng, vấn đề tiêu chuẩn, luật pháp và quy định an toàn thực phẩm, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững, xu hướng và hướng đi mới.

VPA