Đắk Nông họp bàn giải pháp chống hạn

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị thủy lợi để tìm các giải pháp phòng chống hạn.

Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố để bàn các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp – PTNT, Đắk Nông đã có khoảng 10.721ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng bởi hạn hán, giảm năng suất. Cụ thể, Krông Nô có khoảng 4.780ha; Cư Jút có 25ha; Đắk Mil có 1.496ha; Đắk R’lấp có 2.795ha; Tuy Đức có 1.320ha; Đắk Song có 5ha và TP. Gia Nghĩa có khoảng 300ha.

Đắk Nông đã có khoảng 500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, phần lớn tập trung tại huyện Krông Nô.

Tại huyện Tuy Đức, việc thiếu nước sinh hoạt đã xảy ra trên địa bàn bản Si Át, xã Đắk Ngo với khoảng 150 hộ.

Nguyên nhân là tại đây chưa có công trình nước sạch hoặc có công trình nhưng đã hư hỏng, xuống cấp. Nguồn nước ngầm ở các xã này đã giảm mạnh, nguồn nước ở các giếng đào, giếng khoan phần lớn đã cạn kiệt.

a5.jpg
Ông Nguyễn Thừa Anh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông nhấn mạnh giải pháp về nạo vét lòng hồ chứa

Hiện tỉnh Đắk Nông đã có 32 công trình hồ chứa đã hết nước hoặc sắp cạn kiệt nguồn nước, dung tích tổng các hồ chỉ còn khoảng 40,74%.

Dự báo trong thời gian tới, nếu thời tiết không thuận lợi, không xuất hiện mưa, diện tích cây trồng thiếu nước trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tăng lên khoảng 28.059ha.

a3.jpg
Ông Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song đề xuất giải pháp về xây dựng hệ thống kênh mương hiện đại, đồng bộ

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị quản lý vận hành công trình hồ chứa đã nêu giải pháp cả trước mắt lâu dài nhằm giảm bớt hạn hán. Nhiều ý kiến nêu biện pháp về công trình như đầu tư nạo vét, nâng cấp, xây mới các hồ chứa; xây dựng hệ thống kênh mương; hỗ trợ người dân xây dựng các ao hồ nhỏ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên nhấn mạnh: Các cấp, ngành, địa phương tập trung các giải pháp cả trước mắt và lâu dài nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân, giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại.

a1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành tăng tính chủ động trong phòng, chống hạn hán

Ngành Nông nghiệp tăng tính chủ động trong việc nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở, tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh các giải pháp cần tập trung để chống hạn. Toàn tỉnh căn cứ vào dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng thủy văn cần tăng tính tập trung, quyết liệt phòng, chống hạn.

Trong đó, tập trung vào các giải pháp có tính dài hơi trong phòng chống hạn như việc nạo vét, sửa chữa, nâng cấp công trình, sử dụng ngân sách dự phòng để hỗ trợ người dân nạo vét, xây dựng các ao hồ nhỏ.

Đặc biệt, các địa phương, ngành Nông nghiệp-PTNT đẩy mạnh các hoạt động trồng rừng, tăng độ che phủ rừng, quản lý bảo vệ rừng bền vững.

Theo Báo Đắk Nông