3 DN Hiệp hội VSPA nằm trong danh sách 100 Doanh nghiệp Tiêu Biểu tham gia vào Gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com

Chương trình Xét tuyển 100 Doanh nghiệp Tiêu Biểu tham gia vào Gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com đã thu hút sự quan tâm, tham gia và hưởng ứng của hàng trăm Doanh nghiệp trên cả nước. Căn cứ vào tiêu chí xét tuyển, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 Doanh nghiệp đạt tiêu chí tham gia Chương trình.

Chương trình Xét tuyển 100 Doanh nghiệp Tiêu Biểu tham gia vào Gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com đã thu hút sự quan tâm, tham gia và hưởng ứng của hàng trăm Doanh nghiệp trên cả nước. Căn cứ vào tiêu chí xét tuyển, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 Doanh nghiệp đạt tiêu chí tham gia Chương trình (Danh sách đính kèm). Cục XTTM sẽ triển khai các quyền lợi của Doanh nghiệp Tiêu Biểu cụ thể như sau:

+ Trao văn bản chứng nhận Doanh nghiệp Tiêu Biểu – Gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com;

+ Chính thức đưa thông tin 100 Doanh nghiệp Tiêu biểu lên Gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com (dự kiến hoàn thành trong vòng 1 tuần kể từ ngày có kết quả tuyển chọn);

+ Triển khai chương trình đào tạo tập huấn với lịch trình cập nhật liên tục hàng Quý, bắt đầu từ tháng 4 năm 2024;

+ Cung cấp cho Doanh nghiệp Tiêu Biểu báo cáo ngành định kỳ vào tháng 4 và tháng 10 năm 2024;

+ Tổ chức hỗ trợ, tư vấn 1-1 mỗi 6 tháng 1 lần nhằm giúp Doanh nghiệp Tiêu Biểu kinh doanh hiệu quả trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com, dự kiến thời gian Đợt 1: Tháng 3 và tháng 4 năm 2024; Đợt 2: Tháng 10 và tháng 11 năm 2024;

– Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Doanh nghiệp Tiêu biểu Đợt 1: Tháng 8 năm 2024; Đợt 2: Tháng 12 năm 2024;

– Truyền thông, quảng bá chương trình Gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavillion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com tại các Chương trình Xúc tiến thương mại do Cục XTTM tổ chức.

Có 4 doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia vào Gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com:

1. Công ty TNHH Sunrise INS

2. Công ty Cổ phần XNK Agrikim

3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Visimex

Tài liệu đính kèm:

Web_Phụ lục đính kèm-20240312T081419369Z.pdf

Web_Thông báo danh sách 100 DN Tiêu Biểu tha-20240312T081419411Z.pdf

Theo Vietrade.gov.vn